Welcome to the official DepEd website of the schools division of the city of smiles, the Schools Division of Bacolod City. A division that educates and cares. Our Website carries helpful information about our humble beginnings, past and recent programs, memoranda, useful facts, and statistical data about our division. Let our website guide your way in knowing more about our division. Know more about us. Let's get started!

"Join us, as we celebrate the National Children's Month"

Panatang Makabata

Ako, si (banggitin ang pangalan), bilang mamamayang Filipino, ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan.

Dahil dito, ako ay nangangakong isulong, protektahan, igalang, at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata, anuman man ang kaniyang kulay, kasarian, lahi, relihiyon, kultura, estado sa buhay, may- kapansanan man o wala.

Upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata, naniniwala akong nararapat na matamasa nila ang mga ito:

  • Maisilang at mabigyan ng sapat na pangangailangan upang mabuhay ng maayos;
  • Lumago ang kaalaman, kakayahan at talento;
  • Maproteksyunan sa anumang uri ng pang-aabuso, panganib, at karahasan;
  • Makalahok sa mga gawain patungkol sa mga bata; at
  • Maipagtatanggol at matutulungan ng pamahalaan sa lahat ng panahon.

Sa tulong ng Poong Maykapal, ito ay aking isasapuso at isasagawa ang lahat ng ito dahil ang mga bata ang pag-asa at siyang magpapaunlad sa ating bayan.

Announcements, Advisories, Division Letter, & Notices

SOCIAL MOBILIZATION

NEWS LETTER

DepEd - Disaster Risk Reduction Management

Department of Education

DEPED PARTNERSHIPS DATABASE SYSTEM

Learning Resource Management System(LRMDS)

Learner Information System (LIS)

FOI