DRRM

SAFETY GUIDELINES:

DepEd ORDER No. 108, s. 2016

  • Preparedness measures for the rainy season

DepEd ORDER No. 101, s. 2016

  • Conduct student-led school watching and hazard mapping

DepEd ORDER No. 28, s. 2016

  • Strengthening the fire safety awareness program

DepEd ORDER No. 27, s. 2015

  • Promoting Family Earthquake Preparedness

DepEd ORDER No. 23, s. 2015

  • Student-led School Watching and Hazard Mapping

DepEd ORDER No. 21, s. 2015

  • Disaster Risk Reduction and Management Coordination and Information Management Protocol


Weather Safety Tips:

Rainfall Advisory

Gabay sa mga abiso, klasipikasyon, at sukat ng ulan

Mga hakbang upang gawing ligtas ang tubig inumin

Mga paalala ukol sa baha